ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ข้าพระพุทธเจ้า :
 
หน่วยงาน/ที่อยู่ (ถ้ามี) :
 
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี):
 

ลงนามแล้วจำนวน 0 คน